SPEZIAL GRUPPENREISEN AUF ANFRAGE

25.01.–07.02.2020

Liard River Kanutour

04.07.–19.07.2022
15 Tage
Whitehorse

Pelly River Kanutour

07.08. - 17.08.2024
Whitehorse
4–7