SPEZIAL GRUPPENREISEN AUF ANFRAGE

25.01.–07.02.2020

Liard River Kanutour

04.07.–19.07.2022
15 Tage
Whitehorse

Pelly River Kanutour

14.08. - 24.08.2023
Whitehorse
4–7